chucai

Chủ đề: KHÔNG KHÍ

Chủ đề: KHÔNG KHÍ Đề tài:  BÉ BIẾT GÌ VỀ KHÔNG KHÍ?   I. Yêu cầu: – Trẻ biết đượckhông khí có ở xung quanh chúng ta, ích lợi của không khí với đời sống. – Phát triển khả năng quan…